4 mei 2020

Dodenherdenking Voorlopig Programma

17.45                     Ontvangst genodigden, sprekers en belangstellenden

18.00                     Welkomstwoord 

18.01                     Ds. Mw. Bloemert en deken Bouman: kort
                              medidatief moment

18.04                     Vocaal intro Pancratiuskoor

18.10                     Korte toespraak waarnemend burgemeester Emile Roemer
en kinderburgemeester

18:19 Toespraak Frans Timmermans (ovb)

18.40                    Vocaal intermezzo Pancratiuskoor

18.46                    Gedicht voorgedragen door leerling
                              (Sintermeertencollege)

18.48                     Voordracht Natascha van Weezel

19.21                     Gedicht door leerling (Sintermeertencollege)

19.23                     Vocaal intermezzo Pancratiuskoor

19.29                     Wilhelmus couplet 1

1931 Einde bijeenkomst Stadhuis

19.33                     Aanwezigen verlaten hal, opstellen stoet voor stille tocht.

19.35                     Gezelschap staat opgesteld op volgorde voor het stadhuis.

19.50                    Stoet stille tocht arriveert bij gedachteniskapel

19.58                   “Last post” T.O.G. Welten

20.00                    2 minuten stilte

Wilhelmus 1e en 6e couplet door T.O.G. Welten

Tijdens het Wilhelmus wordt door veteranen volgens protocol de vlag in top gehesen en vervolgens weer halfstok.

Aansl.   Nationaal Winnende gedicht 2020  ‘ en korte bijdrage kinderburgemeester

Aansl.   Korte inleiding door waarnemend burgemeester Roemer

Aansl.   Kransleggingen, ceremoniemeester geeft volgorde aan.

Gepaste muzikale begeleiding T.O.G. Welten gedurende 10 minuten of zoveel korter als kransleggingen zijn (maar max speeltijd is 10 minuten)

20.20     einde programma

20.45 herdenkingsconcert in Parkstad Limburg Theater