4 mei 2020

Vandaag 4 mei 2020 heeft waarnemend burgemeester Emile Roemer in aanwezigheid van Fabio van het kindercollege rond 10.00u vanochtend namens alle inwoners van Heerlen een krans gelegd bij het monument en het Joods monument aan de Akerstraat.

Videoboodschap Comité 4 en 5 mei Heerlen

25 maart 2020

Naar aanleiding van de extra maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, zoekt het Comité 4 en 5 mei Heerlen samen met de gemeente Heerlen naar een passende alternatieve invulling van de Dodenherdenking

Bij de Dodenherdenking kan geen publiek aanwezig zijn. In overleg met de gemeente wordt een passende invulling gezocht. Het Bevrijdingsfestival en de Bevrijdingstour op 5 mei kunnen in verband met de nieuwe maatregelen helaas geen doorgang vinden. Het Comité 4 en 5 mei Heerlen doet een beroep op betrokken de gemeente, sponsors en partners om te doen wat in hun vermogen ligt om de organisaties van de diverse activiteiten te blijven steunen op weg naar 4/5 mei 2021. Voor Heerlen bezien wij of er bijzondere activiteiten kunnen worden georganniseerd rond 16, 17 en 18 september a.s. Dit zijn historisch de data waarop Heerlen?Hoensbroek bevrijd werden.

Ook alle andere publieksactiviteiten die tot 1 juni 2020 gepland stonden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid kunnen helaas geen doorgang vinden. Het Comité 4 en 5 mei Heerlen zoekt samen met maatschappelijke partners naar mogelijkheden om binnen de nu geldende stringente maatregelen tijdens de Dodenherdenking op 4 mei toch stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten en vredesmissies waar Nederland sindsdien bij betrokken is geweest.