5 mei 2020

Bevrijdingsdag 5 mei

De vlag gaat in Top. Op 5 mei wordt u door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Comité 4 en 5 mei Heerlen , net als ieder jaar, opgeroepen om de gehele dag de vlag uit te hangen.

Op 5 mei staan we stil bij de bevrijding, 75 jaar geleden. Ook uw familie zal diverse verhalen kennen over oorlog, vrijheid en bevrijding. Op deze dag kunt u stilstaan bij deze verhalen; met uw gezin thuis of videobellend met familie en vrienden. Deel uw verhaal!
(Klik op deze link) 75 bijzondere verhalen over vrijheid, verteld door 75 personen geboren na de Tweede Wereldoorlog, kunt u hier vinden op de website www.vrijheid.nl.

’s Avonds wordt via NPO1 het beroemde lied van Vera Lynn “We’ll Meet Again” ten gehore gebracht:

We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
‘Till the blue skies drive the dark clouds far away

So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them I won’t be long
They’ll be happy to know
That as you saw me go
I was singing this song

We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day

We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day
Keep smiling through
Just like you always do
‘Til the blue skies
Drive the dark clouds far away
So will you please say hello
To the folks that I know
Tell them it won’t be long
They’ll be happy to know
That as you saw me go
I was singin’ this song

We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
But I know we’ll meet again some sunny day
Tekst en muziek: Hughie Charles & Ross Parkers 

25 maart 2020

Naar aanleiding van de extra maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, zoekt het Comité 4 en 5 mei Heerlen samen met de gemeente Heerlen naar een passende alternatieve invulling van de Dodenherdenking

Bij de Dodenherdenking kan geen publiek aanwezig zijn. In overleg met de gemeente wordt een passende invulling gezocht. Het Bevrijdingsfestival en de Bevrijdingstour op 5 mei kunnen in verband met de nieuwe maatregelen helaas geen doorgang vinden. Het Comité 4 en 5 mei Heerlen doet een beroep op betrokken de gemeente, sponsors en partners om te doen wat in hun vermogen ligt om de organisaties van de diverse activiteiten te blijven steunen op weg naar 4/5 mei 2021. Voor Heerlen bezien wij of er bijzondere activiteiten kunnen worden georganniseerd rond 16, 17 en 18 september a.s. Dit zijn historisch de data waarop Heerlen?Hoensbroek bevrijd werden.

Ook alle andere publieksactiviteiten die tot 1 juni 2020 gepland stonden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid kunnen helaas geen doorgang vinden. Het Comité 4 en 5 mei Heerlen zoekt samen met maatschappelijke partners naar mogelijkheden om binnen de nu geldende stringente maatregelen tijdens de Dodenherdenking op 4 mei toch stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten en vredesmissies waar Nederland sindsdien bij betrokken is geweest.