Over Comité 4 en 5 mei Heerlen

De vrijheid waarin we nu leven lijkt vanzelfsprekend, maar is dat allerminst. Die vrijheid is in de Tweede Wereldoorlog hard bevochten. Een gevecht voor vrijheid die velen met hun leven hebben moeten bekopen. Op het wereldtoneel wordt dat gevecht voor vrijheid nog dagelijks gevoerd. Daarbij leveren ook ‘onze mensen’ tijdens VN-missies hun bijdrage. En betalen voor die bijdrage soms een zware tol. Maar ook de manier waarop we in Nederland met elkaar omgaan, verandert.

Heerlen wil op 4 en 5 mei gezamenlijk stil staan bij oorlog en vrede, vrijheid en onderdrukking, verantwoordelijkheid, mensenrechten, en democratie. Deze dagen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar hebben ieder afzonderlijk hun eigen specifieke karakter, betekenis en plaats in de Nederlandse samenleving. Ook voor jongere generaties spelen de jaren ’40 -’45 nog een rol, al bestaat er een verschil in de beleving van 4 en 5 mei. Voor hen krijgen 4 en 5 mei in eerste instantie betekenis uit de verhalen van anderen.

De Stichting Comité 4 en 5 mei Heerlen werkt intensief samen met de gemeente Heerlen. Deze stichting, actief vanaf 2012,  streeft als doel na de verankering in de Heerlense samenleving van een blijvend eerbetoon aan hen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hun leven voor de vrijheid hebben gegeven; verder wil ze jonge mensen van nu, laten inzien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Dit gebeurt vanuit de stichting door hen bewust te maken van de begrippen vrijheid, vrede, gerechtigheid en wat het betekent als je zelf gediscrimineerd wordt.

4 en 5 mei 2012 | Foto: Anita Hondong

4 en 5 mei 2012 | Foto: Anita Hondong

Het comité kiest voor een beleid, waarin de activiteiten steeds meer gericht worden op de jongere generaties die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt, maar die zich wel bewust zijn (of althans dienen te zijn) van de waarden die vrede en vrijheid, mensenrechten, democratie en tolerantie betekenen voor nu en voor de toekomst. Het behoud van die waarden vraagt steeds weer om een inzet van alle generaties.

Stichting Comité 4 en 5 mei Heerlen wil in Heerlen en haar wijken passende activiteiten en projecten rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag entameren en initiatiefnemers ondersteunen vanuit een coördinerende en deels  faciliterende rol.

We willen nadrukkelijk bedrijven in Heerlen actief betrekken bij het in stand houden en versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de herdenking en de viering van de Bevrijding. Onze activiteiten richten zich op de ondersteuning van lokale activiteiten die onder goedkeuring van Stichting Comité 4 en 5 mei Heerlen worden georganiseerd. Het gaat met name om extra activiteiten die het oogmerk hebben om nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken en in gang te zetten.

Bestuursleden van het comité zijn  Louis Palmen  Peter Pauwels, Michel Nijskens , Odin Westen, Nina Wijzenbeek; toegevoegd Martin van der Weerden (project April-Meistakingen)

Voor meer informatie:
Stichting Comité 4 en 5 mei Heerlen
info@4en5meiheerlen.nl

Bestuur:
Louis Palmen, voorzitter
voorzitter@4en5meiheerlen.nl

Nina Wijzenbeek, Odin Westen,  pr en Communicatie
pr-communicatie@4en5meiheerlen.nl

Odin Westen, Penningmeester
penningmeester@4en5meiheerlen.nl

Michel Nijskens, 
via secretaris@4en5meiheerlen.nl

Peter Pauwels
via secretaris@4en5meiheerlen.nl