Tentoonstelling over Anne Frank in Heerlen groot succes

6 mei jl. was het de laatste dag voor de tentoonstelling ‘Laat mij mezelf zijn’ over Anne Frank, van de Anne Frank Stichting. Het Comité 4 en 5 mei Heerlen kijkt na een sfeervolle opening in april, terug op drie mooie weken met veel bezoekers van alle leeftijden, vooral ook veel jongeren.

In totaal werden 522 bezoekers geteld, hetgeen een mooi aantal is, met name voor een tentoonstelling die maar relatief gezien kort beschikbaar was en die beperkte openingstijden kende. Maar naast dit indrukwekkend getal, zijn de vele positieve reacties die zowel mondeling geuit zijn, alsook in het aanwezigheidsboek te lezen zijn, misschien nog waardevoller. Geconcludeerd mag worden dat deze tentoonstelling aan sprak. Natuurlijk iedereen kent het verhaal van Anne en haar familie, maar om het nu in een chronologische tijdsvolgorde te zien en om kennis te kunnen nemen van zoveel details, dat was toch wel uniek. Ongetwijfeld droeg dit bij tot het succes.

Op 19 mei opent het Comité een nieuwe tentoonstelling ‘O lungo drom’ (de lange tocht), over Sinti en Roma op dezelfde plek: Promenade 14. (oude Rabobank op de Promenade). Het bestuur nodigt u  wederom uit om ook deze expositie te komen bezoeken.