Last Post in de wijken

We hebben allemaal gehoopt dat we op 4 en 5 mei 2021 weer in grote getale samen en met elkaar hadden kunnen herdenken en vieren. Onder het huidige gesternte weten we helaas dat dit nog niet mogelijk zal zijn. Ook dit jaar zijn er maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

Samen met de gemeente Heerlen hebben wij als Comité 4 en 5 mei Heerlen daarom het volgende idee als alternatief opgevat om op 4 mei a.s. samen met u  in Heerlen te gedenken:

Wij willen de muziekgezelschappen , harmonieën en fanfares in Heerlen vragen om op 4 mei a.s. van 19.56 tot 19.59 uur overal in de wijken van onze stad de ‘Last Post’ of ‘Amazing Grace’ ten gehore te laten brengen. Het liefst vanaf een betekenisvolle plek. Het is dan de bedoeling dat een afvaardiging van 1 a 2 personen vanuit de vereniging dit zal doen. Wellicht is het dan ook mogelijk dat een ander persoon dit filmt, zodat er later eventueel een filmcompilatie van gemaakt kan worden.

Dit willen we graag samen met u oppakken, opdat de verenigingen veelal binnen de maatschappij een belangrijke sleutelpositie innemen. Langs deze weg denken wij, samen met u, een grotere achterban te bereiken en de herdenking op 4 mei zelfs onder de huidige maatregelen ten aanzien van het coronavirus, een mooie invulling te geven.

Graag vragen wij u als bestuur of uw vereniging hieraan gehoor wilt en kan geven.

We willen 4 mei ook in onze stad gepaste aandacht geven. De 4e mei als een moment van respect voor het verleden, maar ook zeker als piketpaal voor onze toekomst. Hierbij ook het vriendelijke verzoek om dit binnen uw (media) kanalen vooraf breed uit te zetten en aan te kondigen.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken aan Madlen Visser, beleidsmedewerker Cultuur en Cultureel Erfgoed van de gemeente Heerlen. Zij zal u tevens telefonisch benaderen.

m.visser@heerlen.nl

Wellicht ten overvloede adviseren wij ten zeerste, hierbij ten allen tijde de RIVM regels in acht te nemen.