Donderdag 4 mei 2023 Dodenherdenking

Heerlen, grote daden door gewone mensen

Gedicht van Louis Palmen april 2023 voorgedragen door Nina Wijzenbeek 4 mei 2023

In donkere dagen van de oorlogstijd,

Lag Heerlen bedekt onder een donkere wolk,

Angstig wachtend op wat zou komen,

Een stad in angst, verlaten en stil,

Bang voor het geweld en het gewelddadig tumult.

Bang voor het geluid van een vijandelijk jachtvliegtuig.

De straten waren leeg en stil, de huizen gesloten.

De mensen schuilden in hun kelders en huizen,

Bang voor de soldaten van de vijand, bang voor verraad en oorlogsgeweld

Angstig voor wat de toekomst zou brengen.

Maar te midden van al die duisternis,

Was er ook hoop en vastberadenheid.

Waren er ook mensen die vochten voor vrijheid,

Die niet bang waren om te strijden,

Die zich verzetten tegen de tirannie van de vijand.

Mensen die weigerden te buigen voor de bezetter,

Mensen die vochten voor wat juist was.

In het geheim kwamen ze bij elkaar,

Planden ze hun acties en hun verzet,

Bereid om hun leven te geven,

Om de vrijheid van hun land, hun stad ons Heerlen te verdedigen.

Soms waren er succesvolle dagen,

Soms werden ze gevangen gezet of zelfs gedood.

Maar hun moed en vastberadenheid blijven bestaan,

als een voorbeeld van wat mensen kunnen doen.

En zo werd Heerlen een symbool,

Van moed en vastberadenheid,

Een stad die vocht voor wat goed was,

Die nooit opgaf, zelfs niet in de donkerste uren.

En ook al zijn de jaren verstreken,

En is de oorlog nu ver weg,

De herinnering aan die dagen blijft bestaan.

Als een eerbetoon aan degenen die streden voor vrijheid en waardigheid.

Dus laten we deze herinnering koesteren,

En ons blijven herinneren wat er is gebeurd,

En laten we ons blijven inzetten,

Voor een wereld waarin vrede en vrijheid heersen.

Op donderdag 4 mei 2023 vond de jaarlijkse dodenherdenking plaats in Heerlen. Het kabinet van de gemeente Heerlen en het Comité 4 en 5 mei Heerlen hebben gekozen voor een bijzondere herdenking die in het teken staat van het jaarthema “Leven met oorlog : een thema waarin verleden, heden en toekomst centraal staan. Respect voor het verleden en de vele slachtoffers van het oorlogsgeweld van toen maar ook van nu. Historicus Martin van der Weerden ging meer in op de April-Meistakingen van 1943 en meer in het bijzonder de Mijnwerkersstaking in onze regiuo.

KHM St. Pancratius verzorgde de muzikale omlijsting.

Studenten Nina Wijzenbeek en Noor Jacobs benaderden het jaarthema met korte voordrachten vanuit de jongeren.

De aansluitende stille tocht naar de Algemene Begraafplaats werd begeleid door scouts van Scouting Bekkerveld en de stadsschutterij St. Sebastianus.
Bij de gedachteniskapel spraken burgemeester Roel Wever en het kindercollege woorden van herdenken die kracht geven om in verbondenheid met vrijheid verder de toekomst in te kunnen gaan. Tessel Wisman van basisschool Tarcisius las het gedicht “Stille wereld” van Sophia Helmus. De Harmonie TOG Welten en het KHM St. Pancratius zorgden voor de muzikale omlijsting met ‘The last Post’ en het Wilhelmus.